Search

Finansiering af virksomhedsopstart

Finansiering af virksomhedsopstart

Finansiering af virksomhedsopstart
Finansiering af startup: Har du behov for kapital til en startup? Og har du allerede brugt egen opsparing? Forespurgt om lån i banken eller ved venner og familie?

Så er her et par alternative muligheder til finansiering af startup. Du kan naturligvis finde meget mere information om de enkelte tiltag her på Inno-Overblik.dk

Fonde, tilskud, legater og støtte til opstart af virksomhed: Der findes et begrænset antal fonde og tilskudsordninger, der direkte støtter den tidlige opstart af virksomhed. De fleste større offentlige og private fonde yder typisk tilskud senere i virksomhedens livscyklus fx til udvikling, test og demonstration, markedsmodning, mv.

Finansiering fra Ide- og innovationskonkurrencer: Der findes en lang række ide- og innovationskonkurrencer. Langt de fleste konkurrencer uddeler kontante præmiepenge (fx fra 10.000 kr. til 500.000 kr.) til vinderne. Pengepræmien kan efterfølgende anvendes som finansiering til opstart.

Crowdfunding: Crowdfunding er en anden mulighed til at rejse kapital til en startup. Crowdfunding går ud på, at mange enkelte individer bidrager med mindre beløb til fx et nyt produkt, et nyt projekt eller en ny virksomhed. Der findes generelt 4 former for crowdfunding: Donationsbaseret, rewardbaseret, lånebaseret og aktiebaseret.

Innovationsmiljøer: Der findes 4 danske Innovationsmiljøer, der er sat i verdenen for at fremme etablering af innovative virksomheder. Innovationsmiljøerne investerer risikovillig kapital (lån og kapitalindskud) på vegne af Staten og private investorer. Innovationsmiljøerne kan kun investere i virksomheder der har eksisteret i under 12 måneder, og investeringen er derfor i nogen grad øremærket til opstart, udvikling og drift af virksomheden.

Like Inno-Overblik på Facebook