Search
titleName

CASEKONKURRENCER

Casekonkurrencer, erhvervscases eller case competitions for studerende er typisk karakteriseret ved, at de er baseret på et forudbestemt problem opstillet af en virksomhed, organisation, by/region, etc.

Deltagerne løser herefter problemet individuelt eller i teams indenfor de opstillede rammer. Case konkurrencer kan således være med til at træne de studerenes problemløsningskompetencer, samarbejdsevner, og netværk. Egenskaber der er vigtige at tilegne sig, hvis du drømmer om at blive en succesfuld iværksætter.

Flere af de største danske universiteter og uddannelsesinstitutioner afholder egne case competitions i samarbejde med etablerede virksomheder. Et eksempel er CBS Case Competition, der er en årlig casekonkurrence på Copenhagen Business School.

Du finder nedenfor flere eksempler på danske case konkurrencer for studerende. Case konkurrencerne har fokus på forskellige geografier, temaer, brancher, studieretninger, type opgaver, mv. Se desuden oversigten over danske ide-, innovations- og iværksætterkonkurrencer, der er populære blandt både tidlige startups og mere etablerede iværksættervirksomheder.

Hvad er Inno-Overblik: Inno-Overblik har til formål at skabe et forbedret overblik over tiltag og aktører i det danske startup økosystem (det danske erhvervsfremmesystem) til gavn for iværksættere, startups og vækstvirksomheder.

Showing 11 from 11 Items

Count:
Sort by:
Order: