Lister

INNO-OVERBLIK.DK

Få overblik over det danske Erhvervsfremme- og Innovationssystem

LISTER OVER TILTAG OG AKTØRER I DET DANSKE ERHVERVSFREMME- OG INNOVATIONSSYSTEM

IO giver dig en oversigt over alle tiltag i økosystemet til iværksættere, selvstændige, startups og etablerede virksomheder. Du kan fx finde tiltag om start af virksomhed, iværksætteri, forretningsplan, innovation, rådgivning, kapital, finansiering, legater, fonde, tilskudsordninger, crowdfunding, væksthuset, fundraising, patenter, netværk, kontorfællesskaber, erhvervsservice, venture capital, mv.

 

Siden er opdelt i en række overordnede kategorier. Hver kategori består af en oversigt over aktører indenfor området, samt et link til den pågældende aktørs hjemmeside. Oversigterne er ikke nødvendigvis udtømmende og formålet er ikke at gengive en detaljeret beskrivelse af aktørernes tilbud og ydelser, men derimod at skabe et generelt overblik, og derved sikre at iværksættere og virksomheder bliver guidet frem til det tilbud, der matcher deres aktuelle behov.

 

Siden er fortsat under udvikling. Vi arbejder på at udvikle en ny hjemmeside med søgefunktioner og filterindstillinger efter virksomhedens situation (fx udviklingsstadie, branche, geografi, behov, mv.). På den måde bliver det endnu nemmere at identificere relevante tiltag og aktører.

 

Hvis du/I mener, at der mangler en kategori, et tiltag, en aktør, et arrangement/event, tilbud, mv. så kontakt os meget gerne med information om det pågældende. Send en e-mail med en kort beskrivelse og et link på info@inno-overblik.dk eller brug kontaktformularen.

INNO-OVERBLIK ER NU PÅ FACEBOOK

 

Følg/Like os her:

 

STARTUP EVENTS, CASEKONKURRENCER OG IDE/INNOVATIONSKONKURRENCER:

 

Hvordan bliver jeg selvstændig iværksætter? Hvis du går og drømmer om at blive iværksætter, så er der en lang række tilbud i Danmark, der forbereder dig til at tage det store spring - herunder fx iværksætterkursus, events, casekonkurrencer og ide/innovationskonkurrencer.

 

Iværksætter og startup events afholdes lokalt, regionalt og nationalt i Danmark. Nogle af arrangementerne er gentagne årlige begivenheder mens andre er et enkelt event med fokus på deling af erfaringer indenfor specifikke områder fx netværksopbygning, idegenerering, præsentationsteknik (pitch), investorsøgning, mv. Events er en forholdsvis uforpligtende måde at møde ligesindede mennesker, tilegne nye kompetencer og stifte bekendtskab med iværksætteri.

 

Casekonkurrencer er karakteriseret ved, at de er baseret på et forudbestemt problem opstillet af en virksomhed, organisation, by, etc. Deltagerne løser herefter problemet indenfor de opstillede rammer. Casekonkurrencer kan være med til at træne problemløsningskompetencer, samarbejdsevner, og netværk.

 

Idekonkurrencer er mere frie og tager udgangspunkt i egne behov, løsninger og ideer indenfor et eventuelt specificeret tema. Det er her muligt at få syretestet en konkret ide af en ofte professionel jury eller udvælgelseskomite. Derudover er der typisk en økonomisk gevinst til vinderne, samt mulighed for gratis rådgivning, sparring, tilknytning af en mentor, mv. Efter afslutning af idekonkurrencer tager en del af projekterne form som en rigtig startup virksomhed.

 

Liste over iværksætter og startup events

 

Liste over casekonkurrencer

 

Liste over ide- og innovationskonkurrencer

 

Ide- og innovationskonkurrencer ved Fonden for Entreprenørskab:

STUDENTERVÆKSTHUSE OG IVÆRKSÆTTERFORENINGER FOR STUDERENDE

 

De danske universiteter tilbyder en række skræddersyet tiltag til de studerende indenfor iværksætteri via et såkaldt Studentervæksthus. Eksempler på tiltag er fx gratis rådgivning, iværksætterkurser, morgenmøder, workshops, hjælp til opstart af egen virksomhed, projektarbejdsplads i kontormiljø, adgang til mødelokaler, netværk til virksomheder, mv. Studentervæksthusene tilbyder typisk også programmer, hvor private virksomheder får mulighed for at samarbejde med studerende, fx i forbindelse med udvikling af nye forretningsområder, spinoffs, projektopgaver, mv. Se en liste over studentervæksthuse nedenfor.

 

 

 • ITU Business Development: Investerer i forsker spinouts og studenter startups fra IT Universitetet.
 • Sundhedsinnovation: Innovation og entreprenørskab inden for det sundhedsvidenskabelige felt.
 • Navitas Science and Innovation (NSI): Fremme af iværksætteri for studerende i Navitas.
 • CIEC: Inkubatormiljø for unge entreprenører og undervisere i folkeskolen og ungdomsuddannelser.
 • Viirs: DTU, RUC, UCSJ og EASJ tilbyder vidensamarbejde til virksomheder i Region Sjælland.
 • CAKI: Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation. Rådgivning og mulighed for projektstøtte.

 

OPSTART AF VIRKSOMHED OG ADMINISTRATION

 

Registrering af virksomhed foregår via den digitale selvbetjeningsløsning på virk.dk. Inden opstart af virksomhed skal du først vælge en virksomhedsform. Du kan læse mere om de forskellige virksomhedsformer (enkeltmandsvirksomhed, personlig mindre virksomhed (PMV), iværksætterselskab (IVS), anpartsselskab (ApS), interessentselskab (I/S) og aktieselskab (A/S)) på virk.dk.

 

Efter registrering tildeles virksomheden et CVR-nummer. Herefter skal virksomheden tilmeldes NemID medarbejdersignatur, NemKonto og digital postkasse, så den kan kommunikere digitalt med det offentligt. Virksomheden skal også normalt momsregistreres og opkræve moms. Dog er det frivilligt at momsregistrere enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber og kommanditselskaber, hvis den momspligtige omsætning er under 50.000 kr. inden for en 12-måneders periode. Der findes forskellige online regnskabsprogrammer til at få overblik over fakturaer, køb, moms m.m.

 

 

 

 

CROWDFUNDING PLATFORME

 

Hvad er crowdfunding? Crowdfunding er en finansieringsform, hvor mange bidrager med mindre beløb til fx et nyt produkt, et nyt projekt, en ny virksomhed, osv. Der findes generelt 4 former for crowdfunding: Donationsbaseret, rewardbaseret, lånebaseret og aktiebaseret crowdfunding.

 

Liste over danske crowdfunding platforme:

 

 

 

Liste over internationale crowdfunding platforme:

 

 

 

 

DEN KOMMUNALE ERHVERVSSERVICE

 

Den kommunale erhvervsservice udgør en hovedindgang til erhvervsfremmesystemet for virksomheder. Formålet med den kommunale erhvervsservice er at sikre information og kompetent vejledning til alle iværksættere og virksomheder. Kerneydelserne omfatter således vejledning om basale problemstillinger vedrørende opstart af virksomhed, udvikling og drift. Dette udbydes i form af fx informationsmødes, iværksætterkursus, workshops, en-til-en vejledning, samt henvisning til andre erhvervsfremmeaktører og private rådgivere. Liste over den kommunale erhvervsservice:

 

 

DE REGIONALE VÆKSTHUSE

 

De regionale væksthuse tilbyder en specialiseret erhvervsservice målrettet vækstiværksættere og vækstvirksomheder. Servicen bygger således oven på den kommunale erhvervsservice. Væksthusene assisterer med vejledning og sparring indenfor en lang række områder. Eksempelvis: forretningsplan, ledelse, strategi, teknologi, innovation, IPR, CE-mærkning, budget, økonomi, finansiering, salg, markedsføring, internationalisering, eksport, krisehåndtering, mv.

 

Liste over de 5 regionale væksthuse:

INKUBATORER/ACCELERATORS

 

Inkubatorer/accelerators tilbyder et specialdesignet programforløb der har til formål at fremme etablering og udvikling af nye virksomheder. Optagelse i et acceleratorprogram kan være gratis, mod betaling eller imod afgivelse af ejerandele. Til gengæld tilbydes de deltagende startups adgang til fx rådgivning, workshops, mentorordninger, (investor)netværk, kontor, udviklings- og testfaciliteter, mv. Inkubatorer/accelerators har typisk fokus på et specifikt tema, såsom grøn teknologi, sundhed, IT/software. Liste over danske inkubator- og acceleratorprogrammer:

 

 

 • OpenAxel: Komplet oversigt og interaktiv kort over inkubator- og acceleratorprogrammer i Europa.

INNOVATIONSMILJØER

 

De 4 godkendte innovationsmiljøer investerer på statens vegne i nye innovative virksomheder. Investeringen foretages i virksomhedens tidlige risikofyldte fase, hvor andre investorer ofte holder sig tilbage. Typisk kan innovationsmiljøerne investere op til 6 mio. kr. i en kombination af kapitalindskud og lånekapital. Der er således ikke tale om tilskud/støtte. Liste over innovationsmiljøer:

 

 

 

Innovationsmiljøerne er organiseret under FOIN

KONTORFÆLLESSKABER

 

Kontorfællesskaber tilbyder virksomheder fælles faciliteter, der er egnede at dele med andre. For eksempel mødefaciliteter, printer, kopimaskiner, reception, kantine/adgang til køkken, mv. Typisk er kontoret fuldt møbleret og huslejen inkluderer lys, vand, varme, rengøring, vedligeholdelse, sikkerhed, forsikring, mv. Derudover tilbyder de fleste kontorfællesskaber korte og fleksible lejekontrakter. Enkelte helt ned til 30 dages opsigelse. Eksempler på kontorfællesskaber:

 

 • Venture Village: Nyt kontormiljø i Aarhus med 18 kontorer fordelt på 502 kvm.
 • The Inn Company: Nyt kontorfællesskab/vækstmiljø i Aarhus Midtby.
 • OfficeLab: Virksomhedsfællesskab ved Aarhus med eget erhvervsnetværk (VENSI).
 • Culture Workspace: Workspace for målrettede og ambitiøse iværksættere i Aarhus Midtby.
 • LYNfabrikken: Kontorfællesskab i Aarhus med fokus på kreative og designrelaterede virksomheder.
 • Kaospilot Hive: Iværksættermiljø for early-stage iværksættere ved Kaospiloterne.
 • Fjederfabrikken: Design-det-selv-kontorfællesskab. Gratis kontorplads for små modige iværksættere.
 • DARE2mansion: Professionel playground for innovative iværksættere og startups i København.
 • La Oficina: Kontorfællesskab i København for selvstændige, konsulenter, freelancere og andre.
 • Growbizz: Iværksætterhus på Amager Standvej. Stærk kontorpakke med rådgivning.
 • CPH:Office: Traditionelt kontorfællesskab i København/frederiksberg.
 • Republikken: Republikken is a coworking space located at Vesterbro for self-employed people and small companies.
 • Bricks: Kontormiljø for SMV'er i København. Fokus på marketing & mindfulness.
 • 5teSTED: Større kontorfællesskab i København med +50 virksomheder.
 • Founders House: Invitation-only iværksættermiljø for tech startups i København.
 • The Rabbit Hole: Arbejdsfællesskab på Frederiksberg for mindre virksomheder, idemagere og iværksættere.
 • Rainmaking Loft: 3.000 m2 iværksætterfællesskab i København. Især henvendt til tech startups.
 • The Camp: Co-working campus i Ballerup for 300 iværksættere. Etableret af Tryg & Rainmaking.
 • Københavns Projekthus (KPH): Kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige virksomheder.
 • Rocket Labs: Iværksætterfællesskab i København for ca. 100 tech startups og digitale iværksættere.
 • Startup Village: Internationalt kontor-hub i København for tech iværksættere.
 • LIFTOFF: Eksklusivt konsulent-kontorfællesskab på Frederiksberg.
 • Visionhouse: Kontorfællesskab i København, Roskilde, Ballerup og Viborg.
 • Vækstfabrikkerne: En samling af 14 kontorfællesskaber (inkl. Lydens Hus) primært i Region Sjælland.
 • Soho/Noho: Kontorfællesskab i København i enestående omgivelser.
 • Space 10: A future-living lab and exhibition space.
 • Spinderihallerne: Kontorfællesskab i Vejle for kreative virksomheder og viden- og kulturinstitutioner.
 • Startup Works: Professionelt fællesskab på et slot ved Aalborg af ambitiøse og skalerbare startups.
 • Mama I Made It: Nyt kontorfællesskab i Aalborg. Fokus på vækst og sparring blandt de deltagende virksomheder.
 • Green Tech House: 4.000 m2 klyngehus med fokus på Smart Grid. Omfatter udviklings-, test- og demonstrationsfacilitet.
 • Hovedkvarteret: Kontormiljø i Kolding centrum for iværksættere, startups, konsulenter, mv.
 • Next Step City: Innovativt iværksættermiljø i Esbjerg indenfor energi, digitale produkter og service.
 • START-UP Esbjerg: Kontorplads på gunstige betingelser til iværksættere i Esbjerg.
 • Forsknings- og Udviklingsparken Vest: FUV er skabt for iværksættere og virksomheder i Esbjerg.
 • Symbion: Symbion er et af Danmarks største kontorfællesskab.
 • The Orbit: The Orbit er en del af Symbions kontorfællesskab og ligger på Amager.
 • Creators' Floor: Iværksættermiljø af Symbion for 30-40 virksomheder. Placeret på CBS campus.
 • Takeoff Cox: Ét års gratis iværksætterkontor i Odense med rådgivning, sparring og mulig investering.
 • Greencubator: Kontorfællesskab i København for grønne, socialt orienterede og anderledes virksomheder.
 • Kontoret på Gammeltorv: Kontorfællesskab i København K med 21 virksomheder.
 • Copenhagen FinTech Lab: Scandinavia's first co-working space dedicated to fintech entrepreneurs.

 

Find et kontorfællesskab tæt på dig på Findkontorfællesskab.dk

UDVIKLINGSPARKER

 

Udviklingsparker tilbyder ligesom kontorfællesskaber en række fælles faciliteter, men adskiller sig derudover fra kontorfællesskaber ved også at fokusere på forretningsudvikling. De fleste udviklingsparker har en strategisk ambition om aktivt at bidrage til udviklingen af virksomhederne igennem fx ekstern rådgivning, sparring og formidling af netværk. Flere udviklingsparker tilbyder, at deres lejere gratis kan benytte mødelokaler ved hinanden. Liste over udviklingsparker:

 

 

Udviklingsparkerne er organiseret under Danske Udviklingsparker

 

FORSKERPARKER

 

Forskerparker har til formål at fremme etablering af og vækst i nye eller eksisterende virksomheder gennem udnyttelse af forskningsresultater eller formidling af relevant viden fra tilknyttede videninstitutioner. Forskerparkerne ligger derfor i umiddelbar nærhed af universiteterne og huser typisk højteknologiske og videnbaserede virksomheder. Liste over forskerparker:

 

 • Agro Business Park: Forskerpark med fokus på jordbrug, fødevarer, bioenergi og miljø. Afdelinger i Foulum og Aarhus.
 • INCUBA: INCUBA i Aarhus huser mere end 120 virksomheder i NAVITAS, INCUBA Katrinebjerg og INCUBA Skejby.
 • NOVI Forskerpark: NOVI rummer ca. 100 højteknologiske virksomheder på 3 lokationer i Aalborg Ø.
 • Scion DTU: Forskerpark i Hørsholm/Kgs Lyngby for 200 videnvirksomheder indenfor medico, cleantech, biotek og IT.
 • Syddanske Forskerparker: Danmarks nye kraftcenter indenfor velfærds- og robotteknologi. Afdelinger i Sønderborg og Odense.
 • Symbion Science Park: "Symbion er for 250 innovative virksomheder, hvad Team Danmark er for elitesportsudøverne."
 • Copenhagen Bio Science Park (COBIS): Forskerpark med fokus på bioteknologi, medico og pharma.

 

Forskerparkerne er organiseret under FOIN

INNOVATIONSNETVÆRK

 

Der findes 22 landsdækkende innovationsnetværk, der har til formål at skabe innovation og vækst i samarbejde mellem forskere, virksomheder og offentlige myndigheder. Netværkene findes inden for områder, hvor Danmark har vigtige styrkepositioner, som for eksempel produktion, IT, energi, miljø, transport, livsstil, sundhed og fødevarer. Netværkene er ramme om aktiviteter og projekter, der kan inspirere virksomheder og forskere om nye trends og teknologier, konkretisere og teste ideer, samt skabe nye samarbejder både i Danmark og i udlandet. Liste over innovationsnetværk:

 

 

VIDEN- OG KLYNGENETVÆRK

 

Udover de landsdækkende innovationsnetværk ovenfor findes der en lang række viden- og klyngenetværk. Liste over danske viden- og klyngenetværk:

 

 

 

 

RÅDGIVNING OM FUNDRAISING

 

Det er ofte ressourcekrævende at sætte sig ind i de mange forskellige fundingmuligheder, såsom fonde, legater, støtte- og tilskudsordninger. Mange virksomheder vælger derfor at samarbejde med (private) rådgivningsvirksomheder (professionelle fundraisere), der kan hjælpe med alt fra ideudvikling, screening af relevante programmer, etablering af partnerskaber, udarbejdelse af ansøgning og efterfølgende projektledelse. (Der er her ikke tale om hjælp til Sygesikring Danmark tilskud, tilskud til tandlæger, tilskud til briller, tilskud til psykolog, tilskud til efterskole, tilskud til studierejser, mv.). Flere private konsulenter hjælper også med udarbejdelse af forretningsplan og/eller kan fremvise eksempler og skabeloner på forretningsplaner.

 

Liste over rådgivning:

 • Innovayt: Stor erfaring indenfor danske og europæiske puljer. Kontor i København, Braga og Oslo.
 • Teknologiudvikling: Rådgivning inden, under og efter ansøgning til offentlige tilskudsordninger. Kontor i København.
 • 1st Mile: Hjælp til søgning af fondsmidler. Hitrate på op til 80% indenfor offentlige programmer. Kontor i Kgs. Lyngby.
 • SMV Innovation Sjælland: Gratis rådgivning fra Capnova om offentlige tilskudsmidler. Målrettet virksomheder i Region Sjælland.
 • Insero: Stor erfaring med fundraising for små og mellemstore virksomheder særligt indenfor energi og IKT. Kontor i Horsens.
 • Fundraiseren: Fokus på både kommercielle og almentnyttige projekter. Kontor i Silkeborg og København.
 • UpFrontEurope: Ansøgning af støtteprogramme og afholdelse af kurser/workshops. Kontor i Hornslet.
 • Projekter.nu: Fokus på både kommercielle og almennyttige projekter. Kontor i Aarhus.
 • Forretningsudvikling.org: Projektudvikling og kurser i fundraising. Kontor i Vega bygningen i København.
 • FundraisingUpdate: Information om fundraising via ugentligt nyhedsbrev, værktøjer, fundraisingkalendere, informationsmøder, mv.
 • Nordic Innovators: Konsulentvirksomhed specialiseret i nationale og europæiske støtteordninger.
 • C Muligheder: Konsulentvirksomhed med speciale i at hjælpe sociale og kulturelle iværksættere. Kontor i København.

 

Derudover findes der online databaser, der gør det muligt for virksomheden selv at søge efter relevante fonde og tilskudsordninger. Databaserne beskriver fondenes og tilskudsordningernes formål, kriterier, deadlines, ansøgningsprocess, uddelingsbeløb, kontaktinfo, mv.

 

Liste over online databaser:

 • Fonde.dk: Database med adgang til +2.000 private fonde, offentlige puljer, legater, nordiske ordninger og EU-programmer.
 • Vækstguiden: Find støtte til vækst i virksomheden indenfor tilskud, rådgivning, lån og finansiering, og samarbejde.
 • Innovationsradar: 200 støtte- og tilskudsmuligheder til virksomheder indenfor byggeriet.
 • Teknologiudvikling: Guide til offentlige tilskuds- og støtteordninger til forskning, udvikling og demonstration.
 • Ecoinnovation: Vejkort - tilskud til miljøteknologier i Danmark, Norden & EU.
 • Tilskudsbasen: Database med fonde, puljer og legater fra Danmark, Norden, EU og øvrige lande.
 • AktivFundraising: Liste over erhvervsdrivende fonde. Primært henvendt til foreninger og almentnyttige formål.
 • Kulturens kontanter: Database over fonde, der støtter kultur-, kunst- og oplevelsesrelaterede udviklingsprojekter.
 • Erhvervsdrivende fonde: Download fuld oversigt over alle erhvervsdrivende fonde registreret hos Erhvervsstyrelsen.
 • Regional udvikling: Projektkort over Regionalfondsprojekter og Socialfondsprojekter.

 

Danske virksomheder kan gratis drage nytte af flere forskellige tiltag i forbindelse med screening, partnersøgning, og ansøgning af europæiske fonde og tilskudsordninger (fx Horizon 2020, SME Instrument, og Eurostars). Desuden er det muligt at opnå tilskud til selve ansøgningsprocessen.

 

Rådgivning og tilskud til europæiske ansøgninger:

 • EU-DK Support: Målet er at understøtte den danske deltagelse i EU-programmer via et netværk af 40 rådgivende institutioner.
 • Enterprise Europe Network: Netværk der hjælper virksomheder med at finde partnere, projekter og teknologier i udlandet.
 • EUopSTART: Tilskud på op til 75.000 kr. til forberedende arbejde ifm. deltagelse i EU forsknings- og innovationsprogrammer.

 

ERHVERVSDRIVENDE FONDE

 

Der findes i Danmark +1.000 erhvervsdrivende fonde. De enkelte fonde har specifikke formål, fundats, uddelingskriterier, deadlines, ansøgningsproces, mv. Nedenfor er vist eksempler på erhvervsdrivende fonde, der uddeler tilskud indenfor de tre overordnede temaer 1) iværksætteri, innovation og erhvervsudvikling, 2) forskning, og 3) Almennyttig og samfundsfremme. Se og download desuden Erhvervsstyrelsens liste over erhvervsdrivende fonde.

 

Iværksætteri, innovation og erhvervsudvikling:

 

Primært forskning:

 • Novo Nordisk Fonden: Tilskud til forskning indenfor biomedicin, bioteknologi, medicin, sygepleje, samt humanitære og sociale formål.
 • Lundbeck Fonden: Tilskud til fremragende forskere, der ønsker at etablere egne forskergrupper på danske universiteter.
 • Det Obelske Familiefond: Tilskud til forskning og uddannelse, sociale projekter og sundhed, kunst og kultur, samt Nordjylland.
 • Fabrikant Mads Clausens Fond: Tilskud til udstyr, forskning, udvikling og undervisning inden for teknik og naturvidenskab.
 • Rockwool Foundation: Tilskud til fødevaresikkerhed, fattigdomsbekæmpelse, social projekter, sundhed, mv.
 • Villum Fonden: Tilskud til teknisk og naturvidenskabelig grundforskning, samt sociale, kulturelle og bæredygtige projekter.
 • Velux Fonden: Tilskud til aldringsforskning og humanvidenskab, samt sociale, kulturelle og bæredygtige projekter.
 • Carlsbergfondet: Tilskud til grundvidenskabelig forskning indenfor naturvidenskab, humanistisk videnskab og samfundsvidenskab.
 • GN Store Nord Foundation: Tilskud til videnskabelige og tekniske projekter indenfor akustik, hørelse og høreapparater.
 • Mejeribrugets Forskningsfond: Tilskud til mejeriforskningsprojekter i tæt samspil mellem ­mejeriindustrien og universitetsverdenen.

 

Almennyttig og samfundsfremme:

 • A.P Møller Fonden: Tilskud til livskraftige initiativer, der er præget af gode ideer, arbejdsomhed, samarbejde og høj kvalitet.
 • Trygfonden: Tilskud til kerneområderne sikkerhed, sundhed og trivsel. TrygFonden arbejder for at skabe mere tryghed i Danmark.
 • Egmont Fonden: Tilskud til børne- og ungeindsatser, sårbare familier, samt filmformål gennem Nordisk Film Fonden.
 • Nordea Fonden: Tilskud til aktiviteter, der fremmer gode liv indenfor kategorierne sundhed, motion, natur og kultur.
 • Augustinus Fonden: Tilskud til sociale formål, sygdomsbekæmpelse, kultur, miljø, natur, undervisning, forskning, studierejser, mv.
 • 15. Juni Fonden: Tilskud til kunst og kulturelle formål, humanitære og sociale formål, forskning, uddannelse, flora og fauna, og jagt.
 • Lauritzen Fonden: Tilskud til velgørende, sociale og innovative projekter. Fokus på projekter, der spreder sig som ringe i vandet.
 • Realdania: Tilskud indenfor temaerne rum for alle, mulighedernes Danmark, innovation i byggeriet, bygningsarv, byer for mennsker.
 • Knud Højgaards Fond: Tilskud til erhvervsmæssige, videnskabelige, sociale og kulturelle/kunstneriske initiativer.
 • Kraks Fond: Tilskud til forskning og kulturelle aktiviteter, der gavner byers udvikling og tiltrækningskraft.
 • Tuborgfondet: Tilskud til samfundsgavnlige initiativer og aktiviteter. Det er vigtigt, at mange mennesker får glæde af støtten.
 • Carlsberg Sportsfond: Tilskud til initiativer der kommer mange til gode fx fodboldmål, holdtrøjer, en skaterrampe og lignende.

OFFENTLIGE FONDE OG TILSKUD

 

Danske virksomheder har adgang til utrolig mange forskellige fundingmuligheder i form af fx offentlige fonde, legater, puljer, støtte- og tilskudsordninger. Nedenfor er vist en liste over regionale, nationale og europæiske fundingmuligheder.

 

 

Regionale programmer:

 

Region Nordjylland:

 • Nordjysk Lånefond: 60 mio. kr. pulje til lån til nordjyske iværksættere og virksomheder med betydeligt udviklingspotentiale.
 • ARTBIZZ NORD: Nordjyske virksomheder kan få op til 75% i tilskud til et samarbejde med en kunstner (højest 75.000 kr).
 • BusinessBroen: Initiativ der hjælpe nordjyske virksomheder med aktiviteter i Norge. Fx sparring og forberedelse til eksport.
 • Det Maritime Vækstprogram: Ambitiøse maritime SMV'er kan få tilskud på op til 200.000 kr. til ekstern rådgivning.
 • Nordjysk NewBizz: Startup-, vækst- og boostforløb med mulighed for refundering af op til 75 % af udgiften til eksterne rådgivere.

 

Region Midtjylland:

 

Region Syddanmark:

 

Region Sjælland:

 • Strategiforløbet Slagplan: Strategiforløb med mulighed for støtte på op til 50% af 200.000 kr. til samarbejde med private rådgivere.
 • Eksportforløbet Zealand Global: Tilskud på op til 100.000 kr. til ekstern eksportrådgivning. Samt opstartspakke på 10.000 kr.
 • Projekt AiRS: 25.000 kr. i tilskud til ekstern rådgivning. Kun for bygge- og anlægsvirksomhed med min. 10 ansatte.

 

Region Hovedstaden:

 

 

Nationale programmer:

 

 

 • Innovationsagenterne: Gratis innovationstjek af GTS institutterne til løsning af en teknologisk udfordring.
 • Iværksætterpilot: Stipendium på 14.473 kr. pr. mdr. i op til 12 mdr. til nyuddannede talenter + 30.000 kr. til konsulent, materialer, mv.
 • InnoBooster: Tilskud på mellem 50.000 kr. og 5 mio. kr. til små og mellemstore virksomheder med gode idéer.
 • ErhvervsPhD-ordningen: Støtte til et erhvervsrettet forskningsprojekt og en ph.d.-uddannelse i samarbejde med en virksomhed.
 • Landdistriktsvækstpilot: Midler til ansættelse af en kandidat med en videregående uddannelse.
 • Innovationskonsortier: Tilskud på 5-30 mio. kr. til store projekter, hvor der er fokus på forskning, udvikling og/eller kommercialisering.

 

 

 

 

Europæiske programmer:

 • HORIZON 2020: 592 mia. kr. til at støtte anvendt og excellent forskning, innovationsprojekter, teknologiudvikling, stipendier, mv.
 • SME Instrument: Tilskud til innovationsprocessen i små- og mellemstore virksomheder. Programmet er opdelt i 3 faser.
 • Eurostars: Tilskudsordning til udvikling af nye højteknologiske produkter og teknologier i små og mellemstore virksomheder.
 • COSME: Tilskud til projekter, der styrker virk. konkurrenceevne, fremmer iværksætterkulturen og forbedre SMV'ers vækst i EU.
 • Fast Track to Innovation: Tilskud til projekter, der hurtigere konveterer gode idéer til kommercielle produkter, services og processer.
 • Nordic Innovation: Nordisk organ, der fremmer handel og innovation over grænserne. Flere forskellige tilskudsprogrammer.

 

GTS INSTITUTTER

 

I Danmark findes der 9 Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter). De ni GTS-institutter arbejder for at skabe flere innovative og konkurrencedygtige danske virksomheder blandt andet ved at gøre forskningsbaseret viden og teknologi anvendelig for en bred gruppe af især SMV'er. (GTS-institutterne er desuden operatør på flere statsligt finansiererede programmer. Fx Innovationsagenterne og Opfinderrådgivningen, der henholdsvis tilbyder SMV’er mulighed for at få foretaget et innovationstjek og modtage rådgivning om rettigheder og markedspotentiale.). Liste over GTS institutter:

 

 • AgroTech: Omsætning af forskning til forretning via vidensbaseret rådgivning og innovation indenfor miljø, planter og fødevarer.
 • Alexandra Instituttet: Højspecialiseret rådgivning og viden inden for IT til både offentlige og private virksomheder.
 • Bioneer: Vidensbaseret service og teknisk innovation til virksomheden indenfor pharma, bioteknologi, biologi, mv.
 • Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut: Danmarks videncenter for brand og sikring med fokus på rådgivning, inspektion, mv.
 • Danmarks Nationale Metrologiinstitut: Danmarks nationale måletekniske institut indenfor metrologiske infrastruktur.
 • DELTA: Et internationalt teknologihus med fokus på elektronik, informationsteknologi, nanoteknologi, sensor, lyd, lys, optik, mv.
 • DHI: Rådgivningsaktiviteter indenfor økologi, miljøkemi, sundhed, vandressourcer, strømningsteknik, samt beslægtede områder.
 • FORCE Technology: Specialiseret ingeniørviden til løsninger indenfor offshore, energi, produktion, transport, skibsfart, mv.
 • Teknologisk Institut: Udvikler, anvender og formidler forsknings- og teknologibaseret viden til dansk erhvervsliv.

 

GREEN LABS:

Green Labs er storskala testfaciliteter til demonstration af nye klima- og energiteknologier. Testcentrene understøtter regeringens vision om, at Danmark skal være et grønt teknologilaboratorium, hvor grønne virksomheder kan få de rette rammebetingelser i innovationskæden fra forskning til marked.

 

 

UNIVERSITETER

 

Danmark har otte universiteter med hver deres faglige og regionale profil. Universiteterne tilbyder forskellige samarbejdsformer til gavn for danske iværksættere og virksomheder. Et samarbejde kan eksempelvis være i form af et projekt eller praktikforløb, løsning af et konkret problem i forbindelse med en kandidatafhandling, et Ph.d. projekt, eller et længerevarende forskningssamarbejde.

 

Universiteterne deltager også meget gerne som underleverandør eller partner i offentlige støttede projektsamarbejder. Derudover er det typisk muligt at indkøbe traditionelle konsulentydelser, samt adgang til forskningsresultater, databaser, instrumenter og laboratorier. Der findes i stort omfang særlige tilbud til SMV’er, der ønsker at samarbejde med videninstitutioner. De fleste universiteter har desuden et Technology Transfer Office (TTO), der er ansvarlig for, at den avancerede forskning og viden fra universiteterne kommer ud i den kommercielle sektor.

 

Indgangen til universiteterne sker typisk via universiteternes studentervæksthus, erhvervs- og samarbejdsportal, kontaktenhed, Technology Transfer Office, eller direkte til forskerne. Liste over danske universiteter:

 

OFFENTLIGE INNOVATIONSPARTNERE

 

Flere offentlige organisationer arbejder for øget innovation i den offentlige sektor, fx indenfor sundhed, velfærd, pleje, mv. Dette omfatter i høj grad tværgående samarbejder imellem den offentlige organisation (fx et hospital), en privat virksomhed, og borgerne. Det kan derfor være en stor fordel at indgå et samarbejde med en eller flere af disse offentlige innovationspartnere i forbindelse med udvikling af produkter, ny teknologi, mv.

 

 • OPIguide.dk: Find ny viden og værktøjer til at opnå succes med offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI).
 • Center for Offentlig Innovation (COI): COI arbejder for at udbrede innovative løsninger bredt indenfor den offentlige sektor.
 • Syddansk Sundhedsinnovation: Katalysator for samarbejdet mellem sundhedsvæsenet og virksomheder i Region Syddanmark.
 • Sundhedsinnovation Sjælland (SIS): Region Sjællands innovationscenter med særligt fokus på adfærdsdesign, mHealth og telemedicin.
 • VihTek: Videncenter for hjælpemidler, rehabilitering og velfærdsteknologiske løsninger i Region Hovedstaden.
 • Midtlab: Region Midtjyllands enhed for innovation og tiltag tæt på praksis i sundhedssektoren.
 • Ideklinikken: Ideudviklingsenhed for ansatte på sygehusene i Region Nordjylland, patienter, pårørende og andre interesserede.
 • Mindlab: En tværoffentlig udviklingsenhed, der involverer borgere og virksomheder i at skabe nye løsninger til gavn for samfundet.
 • INNO-X Healthcare: Forsknings-, uddannelses- og innovationscenter i Aarhus med inspiration fra Stanford Universit.
 • Clinical Trials Office Denmark: Arbejder for at fremme kliniske forsøg i Danmark. Se også National Experimental Therapy Partnership.
 • Én Indgang: Sparring og matchmaking mellem den kliniske forskning, testmiljøerne og industrien for medico/pharma virk. i Hovedstaden.

 

 

VÆKSTFONDEN

 

Vækstfonden er statens uafhængige finansieringsfond med det formål at fremme vækst og fornyelse i små og mellemstore virksomheder for herigennem at skabe større samfundsøkonomisk afkast. Vækstfonden stille kapital og kompetencer til rådighed igennem forskellige økonomiske initiativer, fx vækstlån, vækstgaranti og vækstkaution.

 

 • Ansvarlig lån: Lån på min. 3 mio. kr. som en del af en samlet finansieringsløsning. Ansvarlige lån tæller som egenkapital på balancen.
 • Vækstlån: Lån på min. 2 mio. kr. til finansiering af en vækstplan eller et ejerskifte. Målrettet små og mellemstore virksomheder.
 • Vækstlån til iværksættere: Lån på min. 2 mio. kr. til vækst. Målrette unge virksomheder med produkt, kunder og omsætning.
 • Vækstgaranti: Garantien på min. 2 mio. kr. kan anvendes som et led i en vækstplan, men hvor sikkerhederne ikke er tilstrækkelige.
 • Vækstkaution: Vækstkautionen er et supplement til de sikkerheder virksomheden selv stiller. Kautionen dækker op til 2 mio. kr.
 • VF Ventures: Investering på 5-25 mio. kr. i innovative danske virksomheder indenfor IT, medico, cleantech og industriel teknologi.
 • Kapital til fonde: Vækstfonden investerer i fonde, der investerer i unoterede virksomheder. Se fonde i porteføljen her.

 

EKSPORT

 

Virksomheder har mulighed for at få sparring og rådgivning om eksport og opstart af virksomhed i udlandet fra følgende aktører. Derudover har de enkelte organisationer forskellige finansieringsmuligheder. Liste over eksportfremmende aktører og deres tilbud:

 

 

 • Eksportrådet: Løser opgaver for private virksomheder inden for eksport, internationalisering og investeringsfremme.
 • Eksportguiden: Online database, der indeholder alle offentlige eksportstøtte-ordninger.
 • Eksportsparring: Forbereder din virksomhed til eksport. Programmet ender med en konkret eksportplan.  
 • Eksportstartprogrammet: Hjælper din virksomhed i gang med rådgivning på eksportmarkederne.
 • Markedsbesøg: Rettet mod en gruppe af SMV'er, der har branchefællesskab og ønsker at undersøge et nyt eksportmarked.
 • Vitus: Eliteprogram for danske virksomheder, der kan og vil ekspandere globalt på den mest effektive måde.

 

 • Eksport Kredit Fonden (EKF): Hjælper danske eksportører frem i verden.
 • Eksportkaution: Kaution til at betale materialer, lønninger og leverandører, mens virksomheden udfører eksportordre.
 • Kaution for anlægslån: Kaution for anlægslån til maskiner, produktionsanlæg eller udenlandske datterselskaber.
 • Sælgerkreditgaranti: Virksomheden kan tilbyde kunderne lang kredittid og derved sikre flere ordrer.  
 • Eksportlån: Hjælp til at få gennemført sunde eksportforretninger, som banker ikke kan give lån til.
 • Projektfinansieringsgaranti: EKF tilbyder at forsikre en væsentlig del af risikoen ved store projekter i udlandet.
 • Investeringsgaranti: Garanti mod tab, når virksomheder etablerer datterselskaber i lande med ustabile politiske forhold.
 • Kontraktgaranti: Garanti mod de tab, der kan opstå, hvis du bliver forhindret i at levere en konkret ordre til en udenlandsk kunde.

 

 • Danida: Danida støtter udviklingen af den private sektor i udvalgte udviklingslande i Asien, Afrika og Latinamerika.
 • Business Explorer: Tilskud til danske virksomheder ifm. undersøgelse af en forretningsmulighed i et af de udvalgte udviklingslande.
 • Business Finance: Finansiering af bæredygtige infrastruktur- og mindre industriprojekter indenfor transport, vand, sanitet og energi.

 

 

 • Klimainvesteringsfonden: Kapital og viden til klimaprojekter i udviklings- og vækstlande i Asien, Afrika, Latinamerika.  
 • Indre Markedscenter: Gratis rådgivning til alle danske virksomheder, der eksporterer varer og serviceydelser til andre EU-lande.
 • Innovation Centre Denmark: Bistår virksomheder med adgang til udenlandsk viden, netværk, teknologi, kapital og markeder.

 

PRITVAT RÅDGIVNING TIL ANSKAFFELSE AF KAPITAL

 

Uafhængige private rådgivere/konsulenter kan hjælpe dig med at rejse kapital via deres omfattende netværk til fx business angels, venture capital selskaber, investeringsselskaber, mv. Konsulentvirksomheden hjælper typisk også med forberedelse af investeringsoplæg, præsentation, budget, osv.

 

 • InvestorLink: Fokus på anskaffelse af kapital fra BA, VC, investeringsselskaber og offentlig funding.
 • HippoCorn: En ny type venture company, der hjælper startups og grownups med anskaffelse af kapital.
 • Tofte & Company: Hjælper med at rejse kapital - fra første kontakt til underskrift.
 • Keystones: Formidler af kapital og kompetencer, samt sekretariat for 4 danske business angel netværk.
 • ETEQ Ventures: Konsulenthus der assisterer virksomheder i forbindelse med kapitalfremskaffelse og strategiudvikling.
 • Saxis: Danmarks største online virksomhedsbørs. Tidligere Amino Virksomhedsbørs.
 • Kapitalbørsen: Løser kapital- og finansieringsopgaver for SMV-virksomheder indenfor fremstilling, handel og service.
 • Match-online.dk: Markedsplads for køb og salg af virksomheder og IPR-børs formidlet af professionelle rådgivere.
 • Rådgiverbørsen: Mødested for virksomheder der søger professionel rådgivning og +4.000 private rådgivere.

BUSINESS ANGELS

 

Business angels er private investorer, der investerer vækstkapital i nystartede virksomheder og samtidig tilfører kompetencer, erfaring og netværk. Ofte er business engle succesrige iværksættere, der har optjent formue ved drift eller salg af virksomhed. De investerer ofte sammen og deltager aktivt i ejerskabet.

 

Liste over business Angel Netværk:

 • Business Angels Syddanmark: Gruppe af private investorer og familiefonde i Syddanmark. Investerer 2 mia. kr. årligt. 
 • Switzr Networking: Business angel netværk med fokus på Nordjylland/Midtjylland. Bestående af 10-15 engle.
 • Business Angel Copenhagen: Netværk af +60 business engle (sammenlægning af BA-Øresund og BA-Copenhagen).
 • Vestor: Netværk af 40 risikovillige investorer i primært Midtjylland (sammenlægning af tidligere BANInvest og INVESTORmidt).
 • Investor Fight Club: Business angel netværk i Aarhus. Består af ca. 20 investorer.

 

Eksempler på danske business angels:

 • Magnus Kjøller: Tilbyder smartkapital i form af fx vækstlån, ejerandele, sparing, erfaring og netværk.
 • Jesper Buch: Investerer i på seed/early stadiet primært indenfor B2C og Internet biz.
 • Christian Stadil: Investerer i fx tech, digital/online, sport, fashion, fødevarer, mv.
 • Toke Kruse: Serieiværksætter, blogger og business angel.
 • Nicolaj Højer Nielsen: Copenhagen United investerer i skandinaviske early stage startups.
 • MBMikkelsen: Martin Bøge Mikkelsen - Fokus på startups, generationsskifte, og turn-around indenfor service, industri og finans.
 • Niels Korsholm Holding: Investerer i små og mellemstore videnbaserede virksomheder med et stort udviklingspotentiale.
 • Jesper Jarlbæk: Investerer 0,5-5 mio. kr. i IT-, Internet- og servicevirksomheder, der er forbi ”seed capital” stadiet.
 • Finn Hessellund: Investerer i danske teknologi og IT opstartsvirksomheder. Aktivt medejerskab er en forudsætning.

 

Liste over mindre investeringsselskaber

 • Vital Invest: Et familieejet investeringsselskab, der foretager langsigtede investeringer i mindre virksomheder. 
 • Promentum Capital: Investerer i seed og early stage startups indenfor Telecom, Internet, Media og Entertainment.
 • Finance Zealand: Investerer i ambitiøse ejerledere med vækstpotentiale. Primært indenfor Region Sjælland.
 • Nordin Invest: Investerer i nystartede og etablerede virksomheder med en god forretningsidé og kompetent ledelse.
 • CapitalAid: Hjælper små virksomheder til vækst via lån på op til 225.000 kr. med en løbetid på 6-36 måneder.
 • Corporate Capital: Investerer i danske iværksættere og start-ups indenfor teknologi, service og design.
 • Firma Invest: Stiller kapital tilrådighed til udviklings- og vækstaktiviteter i mindre og mellemstore danske virksomheder.
 • Scale Capital: Investerer i early stage startups med markedspotentiale i USA. Kontor i København og San Francisco.
 • AMS Group: Ansvarlig kapital til innovative (fortrinsvis nystartede) virksomheder med et dokumenteret forretningsgrundlag.
 • Invactor Invest: Investerer i mindre og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale, eget produkt og behov for outsourcing i Kina.
 • Chrispa: Familieejet investeringsvirksomhed med fokus på virksomheder med et markant udviklingspotentiale.
 • V. Tastesen: Tasfo-Selskaberne investerer og yder lån til små- og mellemstore virksomheder.
 • Eigenwald: Investerer i iværksættervirksomheder med et færdigt produkt, forud for internationalisering eller ifm. turn-around.
 • Medical Devices Business Catalyst: Investerer i early stage virksomheder indenfor medical devices.
 • Sealand Capital: Investerer i early stage startups med skalerbar forretningsmodel. Bredt fokus på forskellige industrier fx IOT.
 • VækstPartner Kapital: Investerer i mindre danske vækstvirksomheder, der er baseret på en industriel forretningsmodel.
 • Les Enfants Terrible: Investerer i nordiske early-stage virksomheder med fokus på børn og mødre.

VENTURE CAPITAL

 

Venture capital selskaber investerer risikovillig kapital i unge virksomheder. Kapitalen investeres ofte i teknologibaserede højvækst- og højrisikovirksomheder, der tidligt i selskabets udvikling har behov for finansiering til produktudvikling og/eller vækst. Liste over danske venture capital selskaber:

 

 • LEO Ventures: Investerer og uddeler legater til startups, der kan gøre livet bedre for mennesker med psoriasis.
 • Den sociale kapitalfond: Investerer i sociale virksomheder, der kan vokse og skabe nye muligheder til udsatte mennesker.
 • Danish Ventures: Investerer i design der kan skabe positive forandringer i verden.
 • Nupark Accelerace Invest: Investerer 1-5 mio. kr. i midtjyske iværksættervirksomheder med et produkt (tæt) på markdet.
 • Den Midtjyske Iværksætterfond: Investerer i videnstunge og innovative iværksættervirksomheder primært i Region Midtjylland.
 • Welfare Tech Invest: Investerer op til 10 mio. kr. i early stage, spin-off og vækstvirksomheder indenfor velfærd og sundhed.
 • Accelerace Invest: Investerer i udvalgte startups fra acceleratorprogrammet. Bedste danske investor fra Nordic Startup Awards 2015.
 • Den Sociale Kapitalfond: Danmarks første sociale venturefond. Kapital og kompetencer til sociale vækstvirksomheder.
 • NorthCap Partners: Investerer i nordeuropæiske startups indenfor IKT, SaaS, APP, e-handel, online service, mv.
 • Seed Capital: Største venturefond for virksomheder i de tidlige udviklingstrin i Danmark. Fokus på Medtech og teknologi.
 • VF Venture: Investerer 5-25 mio. kr. i innovative danske virksomheder indenfor IT, medicoteknik, cleantech og industriel teknologi.
 • Insero: Investerer i gennemsnit 8 mio. kr. per virksomhed. Der er især fokus på brancherne energi og IT.
 • Energi Invest Fyn: Investerer i virksomheder der arbejder med energi- og kommunikationsteknologier.
 • Agro Business Innovation: Investerer op til 750.000 kr. i virksomheder indenfor jordbrug, fødevarer, bioenergi og miljøteknologi.
 • Venture Midt/Vest: Investerer i mindre og mellemstore danske virksomheder (vækst, generationsskifte og turn-around).
 • Vecata Invest: Investerer primært indenfor Life Science, IT samt i teknologivirksomheder. 
 • Seier Capital: Ny investeringsplatform/fond med Lars Seier Christensen som eneste investor.
 • North-East Venture: Investerer i ICT, teknologi, forbrugerprodukter, detail, mv. Base i hjertet af København.
 • Northzone Ventures: Investerer i teknologivirksomheder. Kontorer i København, NY, London, Oslo og Stockholm.
 • Sunstone Capital: 700 mio. EUR fordelt på 7 fonde. Investerer i teknologi og Life Science virksomheder.
 • Novo Seeds/Novo Ventures: Uddeler Pre-seed grant og investerer venture capital i skandinaviske Life Science virksomheder.
 • Lundbeckfond Ventures: Evergreen venture fond, der investerer i lægemidler, medicinske teknologier og diagnostik.

 

Se flere venture capital selskaber under brancheorganisation Danish Venture Capital and Private Equity Association (DVCA).

Nordic Venture Performance Index: Nyt venture capital index med data siden 2000. Nordic Venture Network

 

 

INVESTERINGSSELSKABER

 

Liste over danske investeringsselskaber (Private equity):

 

 

 • Industri Udvikling: Investerer i danske B2B-fokuserede virksomheder med en omsætning på op til 300-400 mio. kr.
 • Capidea: Foretager langsigtede investeringer i konkurrencedygtige mindre og mellemstore virksomheder.
 • Executive Capital: Investerer i etablerede virksomheder med omsætning på 25-250 mio. kr. indenfor industri, handel og service.
 • GRO Capital: Investerer mellem 50-200 mio. kr. i danske SMV vækstvirksomheder. Etableret i 2014.
 • Mayday Invest: Investerer i startup, små og mellemstore virksomheder indenfor detail, distribution, produktion og telekommunikation.
 • SE Blue Equity: Investerer i SMV'er, der profiterer af omstillingen mod mere energi- og miljøeffektive løsninger.
 • Nordic Investment Company: Investerer i virksomheder med "untapped global potential" Mål for fondens kapitalgrundlag: EUR 75M.
 • KD Kapital: Investerer i vækstvirksomheder med et solidt fundament indenfor handel, industri og service.
 • DKA Capital: Investerer i videnintensive/teknology virksomheder med omsætning på over 100 mio. kr.
 • Jysk-Fynsk Kapital: Investerer nationalt i velfungerende vækstvirksomheder med en omsætning på op til 100 mio. kr.
 • Halberg Kapital: Vigtigste investeringskriterium er, at virksomheden har et langtidsholdbart produkt i en langtidsholdbar branche.
 • Vækst-Invest Nordjylland: Investerer i virksomheder i den nordlige del af Jylland med en omsætning på op til 200 mio. kr.
 • Bjert Invest: Investerer i danske virksomheder med ca. 100 mio. kr. i omsætning.
 • Dansk Generationsskifte: Investerer i forbindelse med succesrige generationsskifter i mindre danske virksomheder.
 • Catacap: Investerer i danske virksomheder med en omsætning på mellem 75-750 mio. kr.
 • NES Partner: Investerer i vækstvirksomheder indenfor energi, transport, byggebranchen, olie/gas og cleantech.
 • Polaris Private Equity: Investerer i danske, svenske og norske virksomheder med en omsætning +185 mio. kr.
 • Maj Invest Equity: Danmarks største investor i vækstvirksomheder. Investerer i virk. med omsætning på 95-950 mio. kr.
 • Erhvervsinvest: Investerer indenfor fremstillings- og servicesektoren og i virksomheder med en omsætning på mellem 50-500 mio. kr.
 • Kirk & Thorsen: Investerer i danske virksomheder med en omsætning i niveauet 50-1.000 mio. kr.
 • Greystone Capital: Investerer i small og mid-cap virksomheder.
 • BWB Partners: Investerer i danske virksomheder med en omsætning på under 750 mio. kr.
 • Goldschmidt Capital: Investerer i danske mellemstore virksomheder - typisk indenfor handel og service.
 • NB Capital: Investerer i lav-risiko virksomheder, der arbejder med velfærdsteknologi, medico og sundhed.
 • Via Venture Partners: Investerer i vækstvirksomheder indenfor teknologi, medie, telekommunikation og IKT.
 • Adelis Equity Partners: Investerer i mellemstore nordiske virksomheder. Bredt branchefokus og kontor i København.

 

Se flere investeringsselskaber under brancheorganisation Danish Venture Capital and Private Equity Association (DVCA).

ØVRIGE

 

Denne kategori omfatter øvrige aktører, der ikke umiddelbart passer ind i ovenstående kategorier, men som stadig udgør en vigtig funktion i økosystemet.

 

 • Dansk Design Center: DDC arbejder for at øge anvendelsen af design i erhvervslivet.
 • LEO Innovation Lab: Nyt selvstændigt innovationscenter, der skal skabe (digitale) løsninger til mennesker med psoriasis.
 • Nordic Innovation Accelerator: Platform der matcher større virksomheders udfordringer med SMV'ers innovative løsninger.
 • Opfinderrådgivningen: Hjælper med at skabe, validere og kommercialisere ideer og opfindelser - især via IPR og licens.
 • Prototypeportalen: Matchmaking portal hvor iværksættere og virksomheder mødes for at udvikle produkter.
 • FabLab Denmark: Et højteknologisk prototypeværksted i Næstved, hvor du kan få hjælp til at omsætte idéer til fysisk form.
 • Det mobile FabLab: Et rullende digitalt prototypeværksted med fx 3D-printere, laserskærere og CNC-maskiner.
 • IPR-mentorordningen: Få tilknyttet en mentor, der har konkret virksomhedserfaring med IPR.
 • Styrk din ide: IPR platform henvendt til undervisere og studerende, der beskæftiger sig med innovation og entreprenørskab.
 • Invest In Denmark: Eksperthjælp og skræddersyede løsninger til opstart af udenlandske virksomheder i Danmark.
 • Copenhagen Capacity: Support til internationale virksomheder, investorer og talenter til opstart i København.
 • Startup Denmark: Initiativ der skal tiltrække udenlandske iværksættere (og deres forretningside/startup) til Danmark.
 • Scale-Up Denmark: Træningskoncept for vækstvirksomheder indenfor 14 brancheområder.
 • Danish Startup Council: Strive to increase Denmark’s visibility on the global entrepreneurial scene.
 • Connect Denmark: Sparring fra kompetente erhvervsfolk ifm. pitch, forretningsplan, sammensætning af bestyrelse, mv.
 • The Hub: Ny iværksætterportal lanceret af Danske Bank og RainmakingLoft. Fokus på rekruttering, kapital og best practice.
 • Nordic Startup Managers: Matcher nordiske startups med managers/erhvervsleder til at indgå i founder teamet.
 • A-Board: Ansøg om et (gratis) Advisory Board bestående af MBA studerende fra Copenhagen Business School.
 • WeBoard: Gratis Advisory Boards af erhvervsaktive profiler til forandringsparate virksomheder med vækstpotentiale.
 • Venture Cup Mentor Program: Nordens største startup mentor program med 250 mentorer.
 • Nordic Mentor Network for Entrepreneurship: Mentorprogram for life-science startups i Danmark/Norden.

 

 • DI for iværksættere: Dansk Industris indgang for iværksættere. Få overblik over administration, finansiering, eksport, mv.
 • IVÆKST: Gratis rådgivning og kurser til iværksættere, selvstændige og små virksomheder.
 • Dansk Iværksætterforening: Brancheforening for danske iværksættere. Arbejder for bedre vilkår for iværksættere.
 • DenmarkBridge: Bro mellem danske virksomheder og Silicon Valley.
 • Ladies First: Iværksætter- og karrierenetværk for ambitiøse og engagerede kvinder.
 • Women in Tech: Women in Tech ønsker at inspirere flere kvinder til en (iværksætter)karriere indenfor technology.
 • Codher: Non-profit organisation der ønsker at inspirere og introducere piger/kvinder til technologi.
 • NSE: Netværk for science-baserede iværksættere og startups.
 • Tech Nordic Advocates: Større Nordeuropæisk netværk for tech iværksættere, investorer, mv.
 • Iværksætter Netværk: Dansk iværksætternetværk på Facebook med ca. 23.000 medlemmer.
 • Iværksætterhjælpen: Frivillig organisation med gratis rådgivning og sparring til iværksættere og selvstændige.
 • Sociale Entreprenører i Danmark (SED): Forening og netværk for alle med interesse for socialt iværksætteri.
 • Amino: Online forum/debat hvor iværksættere mødes for at udveksle erfaringer.
 • The Nordic Web: Blog med analyse og artikler om det nordiske tech startup miljø @ Neil S W Murray.
 • Startup Hubs Europe: EU initiativ, der har til formål at kortlægge Europas startup økosystem.
 • CrunchBase: Database over innovative startups og folkene bag. Få oerblik over virksomhedernes investeringer.
 • Nordic Startup Bits: Platform med nyheder og artikler om det nordiske startup økosystem.
 • Trendsonline: Danmarks førende netmedie om det danske startupmiljø.
 • F5: Vidensplatform og netværk for beslutningstagere. Bliv klædt på til at møde dagligdagens udfordringer med nye ideer.
 • Silicon Vikings: Netværk i Silicon Valley med fokus på det nordiske og baltiske iværksættermiljø.
 • Udvikling Fyn: Arbejde på tværs af kommuner, virksomheder og brancher for øget vækst på Fyn.
 • StartupEurope: Europæisk initiativ til styrkelse af økosystemet for web og IT startups/virksomheder.
 • Velfærdsfabrikken: Innovationsprojekt, der skal engagere virksomheder og unge med handicap i udviklingen af ny produkter.
 • Hovedstadens Iværksætterprogram (HIP): Workshops og web TV til iværksættere om alt det, der er godt at vide fra start.
 • Pitcherific: Online værktøj til forberedelse af pitch forud for møde med fx potentielle investorer.
 • Sparringspartnerne: Non-profit forening, der arbejder for at skabe vækst i danske virksomheder.
 • Startup Guide: Overblik over Berlins, Aarhus' og Københavns lokale startup økosystem.

 

 • #CPHFTW: Interesseorganisation for tech startups i DK og Øresundsregionen. Brug #CPHFTW til at kommunikere med scenen.
 • Startup jobs in Copenhagen: Søg og opslå job, praktikplads, freelance opgaver, mv. i #CPHFTWs gratis job-database.
 • #AARsome: Interesseorganisation for iværksættermiljøet i Aarhus.
 • NextNord.dk: Et gratis netværk for digitale iværksættere i Nordjylland.
 • Startup Odense: Ny platform med nyheder og information om startup økosystemet i Odense.
 • Venture City Horsens: Mentorordning og adgang til kapital for iværksættere/startups i Horsens.

Sidst opdateret: 13-02-2017 kl. 16:43

OM INNO-OVERBLIK:

Inno-overblik.dk er sat i verdenen for at skabe et bedre overblik over det danske erhvervsfremme- og innovationssystem til gavn for iværksættere, startups og etablerede virksomheder.

 

KONTAKT:

Kontakt os gerne med information om nye tiltag og aktører i erhvervsfremme- og innovationssystemet. Benyt venligst kontaktformularen eller skriv til: info@inno-overblik.dk

SOCIAL MEDIA:

Del gerne Inno-overblik.dk og vær med til at hjælpe os med at hjælpe andre.