Search
titleName

ERHVERVSDR. FONDE

Der findes mere end +1.000 erhvervsdrivende fonde i Danmark. Flere af fondene yder støtte til iværksættere, selvstændige og virksomheder – især indenfor forskning, udvikling og innovation af nye teknologier og produkter, der kan fremme det danske samfund, erhvervsliv og konkurrenceevne.

De enkelte private fonde har specifikke formål, fundats, uddelingskriterier, deadlines, ansøgningsproces, mv. Det er derfor vigtigt at sætte sig grundigt ind i den pågældende fonds formål og sikre at der er et godt match inden du bruger tid på at ansøge.

Mange har spurgt os, hvordan man struktureret søger efter fonde og tilskud til et projekt. Der er sikkert ligeså mange metoder, som der er fundraisere. Men vi har forsøgt at beskrive en proces i 5 trin via vores blog. 

De danske erhvervsdrivende fonde reguleres af Lov om erhvervsdrivende fonde. På Erhvervsstyrelsens hjemmeside kan du hente en komplet PDF liste over alle registrerede private fonde i Danmark. Listen opdateres løbende.

Nedenfor er vist eksempler på fonde, der uddeler tilskud indenfor iværksætteri, innovation, erhvervsudvikling, forskning, samfundsfremme og almennyttige formål.

Se desuden oversigterne over danske funding databaserfundraising konsulentvirksomheder, samt regionale, nationale og europæiske/nordiske tilskudsordninger.

Hvad er Inno-Overblik: Inno-Overblik har til formål at skabe et forbedret overblik over tiltag og aktører i det danske startup økosystem (det danske erhvervsfremmesystem) til gavn for iværksættere, startups og vækstvirksomheder.

Showing 20 from 29 Items

Count:
Sort by:
Order: