Search
titleName

INVESTERINGSSELSKABER

Der findes en lang række mindre investeringsselskaber, der stiller kapital, kompetencer og netværk til rådighed for iværksættere, startups og etablerede vækstvirksomheder. Vi har samlet et udsnit nedenfor.

Investeringsselskaberne investerer og yder lån til virksomheder i forbindelse med forskellige situationer. Det kan eksempelvis være opstart, udvikling, vækstaktiviteter, internationalisering, generationsstifte, management buyout, turn-around, exit, etc. Flere investeringsvirksomheder har desuden fokus på bestemte brancher, hvor de foretager størstedelen af deres investeringer. Sæt dig derfor grundigt ind i investeringsselskabernes kriterier inden du kontakter dem.

Du kan eventuelt også tage kontakt til professionelle konsulenter indenfor kapitalfremskaffelse, der i forvejen har et indgående kendskab til det danske kapitalmarked, samt netværk til de enkelte investeringsselskaber. Denne type rådgivere hjælper med at etablere kontakt til potentielle investorer, samt udarbejde fx investeringsoplæg, præsentation, pitch deck, budget, mv.

Se også listen over danske business angels, seed- og venture capital fonde, samt Private Equity/kapitalfonde.

Hvad er Inno-Overblik: Inno-Overblik har til formål at skabe et forbedret overblik over tiltag og aktører i det danske startup økosystem (det danske erhvervsfremmesystem) til gavn for iværksættere, startups og vækstvirksomheder.

Showing 20 from 21 Items

Count:
Sort by:
Order: