Search
titleName

VENTURE CAPITAL (DK)

Venture capital fonde investerer risikovillig kapital i skalerbare startup virksomheder. Kapitalen investeres ofte i teknologibaserede højvækst- og højrisikovirksomheder, der tidligt i selskabets udvikling har behov for finansiering til produktudvikling og/eller vækst. Samtidig stilles viden, kompetencer og netværk til rådighed, der skal være med til at accelerere udviklingen og værdiskabelsen i virksomheden.

Flere venture capital selskaber har fokus på bestemte brancher, hvor de foretager størstedelen af deres investeringer. Dette kan eksempelvis være indenfor IT/software, life science, cleantech, fødevarer, sociale områder, mv. Sæt dig derfor grundigt ind i investeringskriterierne.

Du kan eventuelt også tage kontakt til konsulenter indenfor kapitalfremskaffelse, der i forvejen har et indgående kendskab til det danske og internationale kapitalmarked, samt netværk til de enkelte VC selskaber. Denne type rådgivere hjælper med at etablere kontakt til potentielle investorer, samt udarbejde fx investeringsoplæg, præsentation, pitch deck, budget, mv.

Flere internationale VC fonde har over de seneste år øget deres fokus på danske startups. Eksempelvis fonde fra Frankrig, Sverige, Tyskland, USA, UK, mfl. Dette har resulteret i en række udenlandske VC investeringer i danske startups. Vi har samlet en oversigt over internationale venture capital selskaber, der har investeret i danske startups.

Se også listen over danske business angels og BA netværk, mindre investeringsselskaber, samt Private Equity/kapitalfonde.

Hvad er Inno-Overblik: Inno-Overblik har til formål at skabe et forbedret overblik over tiltag og aktører i det danske startup økosystem (det danske erhvervsfremmesystem) til gavn for iværksættere, startups og vækstvirksomheder.

Showing 20 from 24 Items

Count:
Sort by:
Order: