Search
titleName

VENTURE CAPITAL (INT)

Flere internationale venture capital fonde har over de seneste år investeret risikovillig kapital i danske skalerbare startups. Venture fondene kommer fra blandt andet Frankrig, Sverige, Tyskland, USA og UK. Kapitalen investeres ofte i teknologibaserede højvækst virksomheder, der tidligt i selskabets udvikling har behov for finansiering til produktudvikling og/eller vækst. Samtidig stilles viden, kompetencer og netværk til rådighed, der skal være med til at accelerere udviklingen og værdiskabelsen i virksomheden.

Flere af de internationale venture capital selskaber har fokus på bestemte brancher, hvor de foretager størstedelen af deres investeringer. Dette kan eksempelvis være indenfor IT/software, life science, cleantech, fødevarer, sociale områder, mv. Sæt dig derfor grundigt ind i investeringskriterierne.

Du kan eventuelt også tage kontakt til konsulenter indenfor kapitalfremskaffelse, der i forvejen har et indgående kendskab til det internationale kapitalmarked, samt netværk til de enkelte VC fonde. Denne type rådgivere hjælper med at etablere kontakt til potentielle investorer, samt udarbejde fx investeringsoplæg, præsentation, pitch deck, budget, mv.

Se også listen over danske business angels og BA netværk, venture capital fonde, mindre investeringsselskaber, samt Private Equity/kapitalfonde.

Hvad er Inno-Overblik: Inno-Overblik har til formål at skabe et forbedret overblik over tiltag og aktører i det danske startup økosystem (det danske erhvervsfremmesystem) til gavn for iværksættere, startups og vækstvirksomheder.

Showing 12 from 12 Items

Count:
Sort by:
Order: