Erhvervsfremme og vækst i Nordjylland. Olav Jull Sørensen, International Business Centre, Aalborg Universitet, 2015.

Link til artikel: http://vbn.aau.dk/da/publications/erhvervsfremme-og-vaekst-i-nordjylland(5d38af62-c369-4c6f-83f7-664f5e9fc8bd).html