Iværksætterundersøgelsen – undersøgelse om iværksættervilkår, 2016, Dansk Iværksætter Forening.

Link til Iværksætterundersøgelsen: http://xn--danskivrkstterforening-i6bd.dk/wp-content/uploads/2015/01/DIF-Iv%C3%A6rks%C3%A6tterunders%C3%B8gelsen2016.pdf 

Location: Array