Search

Find tilskud til projekter

Find tilskud til projekter

Find tilskud til projekter
Tilskud til iværksætter – Mange har spurgt os, hvordan man struktureret søger efter fonde og tilskud til iværksætter projekter. Der er sikkert ligeså mange metoder, som der er fundraisere. Vi har forsøgt at beskrive vores proces i 5 trin nedenfor.

(Det er en guide til at finde tilskud til iværksætter projekter og ikke en guide til at udarbejde en god fondsansøgning).

1. Start tidligt:

Det tager lang tid at søge og finde relevante fonde, forberede et projekt, og skrive selve ansøgningsmaterialet.

2. Definer overordnede rammer for virksomhedens projekt:

Rammer er tænkt som en udvidet brainstorm og kan fint være i punktform eller blot fylde en halv A4 side. Når rammerne er opstillet bliver det markant lettere at finde relevante fonde og tilskudsprogrammer, da du nu har nogle konkrete parametre at søge ud fra. Punkterne nedenfor kan hjælpe i processen.

 • Hvad er formålet med projektet? Er det for eksempel forskning, udvikling, test og demonstration, eller markedsmodning?
 • Hvad er projektets forventede milepæle? Altså hvilke resultater forventes i projektperioden? Fx prototypen forventes færdigudviklet i ultimo Q1 201X.
 • Opstil et overordnet budget for projektet: Omfattende fx løn, underleverandør, småanskaffelser, materialer, udstyr, rejser, overhead, mv.
 • Hvad er projektperioden? Eksempelvis 1,5 år.
 • Oplist mulige samarbejdspartnere: Fx underleverandører, udviklingspartnere, testpartnere, potentielle kunder, universiteter, GTS institutter, mv.
 • Hvilket emne/tema falder projektet indenfor: Fx miljø, energi, sundhed, IKT, byggeri, design, fødevarer, transport, service, mv.
3. Søg bredt og lav en bruttoliste:

Start søgningen bredt – fx ved at lave en søgning på Google. Herefter kan du anvende fondsdatabaser og hjemmesider, som beskrevet nedenfor. Vi søger som regel via flere databaser. Dette giver naturligvis en del gengangere, men samtidig minimerer man risikoen for at overse en relevant fond. Når du ’støder’ på en potentiel relevant fond, så læs (hurtigt) fondens formål og kriterier, og frasorter ikke-relevante fonde. Noter relevante fonde på en bruttoliste.

4. Uddybende sortering af relevante fonde:

Foretag en mere detaljeret gennemgang af fondene på bruttolisten. Nedenfor er listet et par gode råd til, hvordan du får indsnævret feltet yderligere.

 • Det er vigtigt at nærlæse fondenes fundats/vedtægter, formål, definition af specifikke fokusområder, uddelingskriterier, hvem støtter fonden, min./max uddelingsbeløb, tilskudssats, støtteberettigede omkostninger, krav til egenfinansiering, deadline, ansøgningsproces, samt øvrige betingelser.
 • Vær sikker på dit projekt lever op til overstående inden du går videre. Tjek eventuelt også fondenes afsnit om: ”Det støtter vi” ”Det støtter vi ikke”.
 • Gå tilbage i fondens uddelingshistorik og se uddelinger til tidligere projekter. Dette kan være med til at give et umiddelbart indtryk af, hvilke typer projekter fonden støtter indenfor konkrete områder.
 • Kontakt fondssekretariatet, hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget. Sekretariatet kan være med til at bekræfte om projektet lever op til kriterierne.
 • Forsøg at vurdere sandsynligheden for en bevilling. Altså hvilke fonde er værd at bruge tid og andre ressourcer på? Undersøg for eksempel fondens antal modtagne ansøgninger og dets total årlig bevillingsbeløb. Vurder om du skal gå efter de populære tilskudsprogrammer (mange ansøgninger og et stort årligt bevillingsbeløb) eller mindre populære programmer, hvor der er mindre konkurrence men også et mindre bevillingsbudget.
5. Endelig fondsstrategi: 

Vurder om du skal søge dén mest relevante fond eller søge flere fonde. Opstil fondene efter hvornår de har ansøgningsfrist, hvis du vælger at søge flere fonde. Skriv dem eventuelt ind i et Excel ark med oplysninger om formål, ansøgningsproces, link til hjemmeside, kontaktinformation, mv. Udarbejd en plan for hvornår forberedelse og ansøgningsproces skal påbegyndes. Og vigtigst af alt – indarbejd planen med virksomhedens øvrige strategi.