CAKI er et videncenter for de videregående kunstneriske uddannelser. Vi arbejder for at styrke professionaliseringen af kunstneriske studerende gennem fokusområderne tværfaglighed, kunstnerisk innovation og entreprenørskab.

CAKI supplerer de studerendes kunstfaglige uddannelse med rådgivning, kurser og workshops inden for emner som fundraising, selv- og projektledelse samt opstart af egen virksomhed. Derudover bidrages der løbende til udviklingen og implementeringen af entreprenørskabsorienterede tiltag på uddannelserne, som f.eks. mentorordninger.

Address

Our Address:

CAKI, Kongens Nytorv 1, 2. sal, 1050 København K

Telephone: