Fonden for Entreprenørskab – I NextLevel får elever fra 8. til 10. klasse mulighed for at udvikle deres entreprenante evner i et projektforløb, der går fra idé til handling. NextLevel har fire overordnede kategorier, og eleverne deltager også som en del af forløbet i en konkurrence. I NextLevel skal eleverne selv identificere og handle på en problemstilling, hvor målet er at udvikle idéer til et produkt, en begivenhed, en proces eller andet, der giver glæde og værdi for andre. Værdi kan både være af økonomisk, kulturel eller social art.

Address

Our Address:

Fonden for Entreprenørskab, Ejlskovsgade 3D, 5000 Odense C