Terms Of Service

I. Introduction

Inno-Overblik ApS, CVR-nr. 39440016, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C, Danmark, e-mailadresse: info@inno-overblik.dk (herefter ” Inno-Overblik” eller ”vi”) leverer en digital platform, der skaber overblik over ressourcer i startup økosystemet og matcher iværksættere med relevante aktører (”Tjenesten”). Vi hjælper på den måde både iværksætter med adgang til nødvendige ressourcer og aktører med at opnå et højkvalitets dealflow (herefter benævnt enkeltvis og sammen som ”du”/”dig”, ”Brugeren” og/eller ”Brugerne”). Denne Brugeraftale og de heri indeholdte vilkår og betingelser (”Vilkårene”) regulerer din adgang til og/eller brug af Tjenesten. Inno-Overblik har til enhver tid ret til at ændre nærværende vilkår.

II. Accept af vilkår

Ved anvendelse af Inno-Overbliks hjemmeside og Tjenester accepterer du nærværende Vilkår. Brugerne indvilliger således i at benytte Tjenesten, herunder alle Tjenestens funktioner og funktionaliteter, i overensstemmelse med nærværende Vilkår og alle gældende love, regler, bestemmelser eller andre begrænsninger. Hvis du anvender Tjenesten på vegne af en virksomhed, anses virksomheden for at have accepteret vilkårene.

III. Tjenesten

Inno-Overblik er en digital platform, der skaber overblik over ressourcer i startup økosystemet og matcher iværksættere med relevante aktører. Vi hjælper iværksættere med adgang til nødvendige ressourcer og aktører/investorer med at opnå et højkvalitets dealflow. Inno-Overblik har ikke indflydelse på, hvordan, hvornår og til hvem de udbudte ressourcer tildeles. Har du spørgsmål eller klager over vilkårene for tildelingen af konkrete ressourcer, så skal disse rettes mod den relevante udbyder.

IV. Ansvar

Din brug af Inno-Overbliks hjemmeside og Tjenester sker for egen risiko. Tjenesten leveres som den er og forefindes. Inno-Overblik garanterer ikke for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indholdet af Tjenesten. Inno-Overblik kan i intet tilfælde ifalde erstatningsansvar for eventuelle tab af indtægter, driftstab, spildt arbejdstid eller andre tab som følge af anvendelse af Inno-Overbliks hjemmeside og Tjenester. Ved anvendelse af Tjenesten accepterer du at skadesløsholde Inno-Overblik for ethvert tab, som Inno-Overblik måtte lide som følge af din ulovlige anvendelse af Tjenesten herunder din manglende overholdelse af nærværende servicevilkår.

V. Rettigheder

Tjenesten er udelukkende til din personlige, ikke-kommercielle brug. Alle navne, logoer og varemærker tilhørende Inno-Overblik må kun anvendes efter forudgående indhentelse af samtykke fra Inno-Overblik. Indholdet på Inno-Overbliks hjemmeside og Tjenester, såsom tekst, illustrationer, billeder, software m.v., tilhører Inno-Overblik eller Brugerne og er beskyttet i henhold til ophavsretten eller anden lovgivning. Som Bruger af Tjenesten accepterer du ikke at kopiere, distribuere eller skabe afledte værker baseret på tjenesten, helt eller delvist. Du accepterer desuden ikke at opnå adgang til Tjenesten ved hjælp af andre midler end det interface, der stilles til rådighed. Derudover ejes al software, der stilles til rådighed fra Tjenesten af Inno-Overblik. Enhver reproduktion eller videreformidling af denne software er udtrykkeligt forbudt.

VI. Linkning til Inno-Overblik

Følgende skal overholdes ved linkning til Inno-Overblik: Der skal linkes direkte til Inno-Overbliks hjemmeside og tTjenester. Links skal altid åbne i et nyt vindue, dvs. at der skal anvendes de såkaldte hypertekstlinks. Der må ikke linkes til Inno-Overbliks hjemmeside og Tjenester på en måde eller i en sammenhæng, der er egnet til, at Inno-Overbliks indhold risikerer at blive misbrugt.

VII. Ændring, ophør eller overdragelse af Tjenesten

Inno-Overblik forbeholder sig ret til uden varsel at ændre, begrænse samt nedlægge Inno-Overbliks hjemmeside og Tjenester. Derudover kan Inno-Overblik til enhver tid overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand uden først at indhente samtykke fra Brugerne.

VIII. Tvister

Nærværende Vilkår er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning. Enhver tvist, som måtte opstå mellem Inno-Overblik og Brugerne, skal i første omgang søges løst i mindelighed mellem parterne. Hvis parterne ikke kan nå til enighed afgøres tvisten ved de almindelige domstole.

IX. Behandling af personlige oplysninger

I Inno-Overbliks Privatlivs- og Cookiepolitik (nedenfor) står det beskrevet, hvordan dine oplysninger i forbindelse med anvendelse af Inno-Overbliks hjemmeside og Tjenester indsamles og behandles. Privatlivs- og Cookiepolitikken er således en del af disse Vilkår, hvorfor du, ved anvendelse af Inno-Overbliks hjemmeside og Tjenester, anses for også at have accepteret Inno-Overbliks Privatlivs- og Cookiepolitik.